Til hovedinnhold

Hvem er vi?

Fevik Elektro AS ønsker å være en ledende elektroinstallatør innenfor el-installasjon i Aust-Agder. Vi vektlegger høy faglig kompetanse, kvalitet og personlig kontakt.

Vi besitter god kompetanse og nødvendige godkjenninger innenfor sterkstrøm og svakstrømsområdet. Flere av de ansatte er/har spesialisert seg på forskjellige typer el-installasjoner.

EL-PROFFEN bygget i Lauvåsen, Kristiansand. Foto.

Våre kjerneverdier

 • Lokal samarbeidspartner
 • Best på kvalitet og service
 • Sunn økonomisk drift
 • Ikke for stor - Ikke for liten

For oss er det viktig å være en lokal samarbeidspartner som støtter næringslivet og privatmarkedet med elektroinstallasjoner av høy kvalitet. Samtidig har vi et samfunnsansvar ved å ta inn lærlinger innenfor elektro for å dekke den fremtidige etterspørselen i arbeidsmarkedet. Fevik Elektro er også en stolt sponsor av Express IL.

Vi har et mål om å akkurat være den passende størrelsen for å dekke behovet i det lokale markedet. Det har aldri vært et mål om å bli størst mulig. Vi fokuserer på å ha en sunn drift der vi klarer å prioritere våre lokale kunder som har vært med på å bygge opp bedriften og arbeidsplassene.

Internt i bedriften har vi fokus på at våre montører innehar riktig kompetanse og et høyt faglig nivå. Ved siden av dette etterstreber vi og ha et godt sosialt miljø som inspirer. For deg som kunde betyr det at alle installasjoner blir gjennomført med høyest mulig kvalitet. Når gjengen trives på jobb, da blir det gode resultater.

Vi kan hjelpe deg med:

 • Maritime

 • Landbruk

 • Smarthus

 • Tyverialarm

 • Brannalarm

 • Industribygg

 • Elsjekk bolig

 • Termografering

 • Adgangskontroll

 • Butikkinstallasjon

 • Bolig og leiligheter

 • Ny bolig, el-anlegg

 • Enøk/Energibesparelse

 • Service og vedlikehold

 • Kontorbygg/kombinasjonslokale