Til hovedinnhold

Internkontroll fra Fevik Elektro

Internkontroll innebærer et systematisk arbeid for å sikre at virksomheten planlegger, organiserer, utfører og vedlikeholder sine installasjoner i samsvar med gjeldene lover og forskrifter.

Som en lokal elektriker i Fevik er vi opptatt av å følge opp næringslivet og det offentlige i vårt område. Når det gjelder elektriske anlegg er oppfølging, kontroller og vedlikehold viktig for å unngå branner og tekniske feil.

EL-PROFFEN-elektriker skrur i et sikringsskap. Foto.

Med internkontroll fra Fevik Elektro er du sikret at alle myndighetspålagte forskrifter blir fulgt. Da vil bedriften operere med et trygt og energi-effektivt elektrisk anlegg. Som deres elektriker hjelper vi dere å få et internkontrollsystem på elektro som er trygt, sikkert og som holder el-anlegget oppdatert.

Det handler om å jobbe systematisk for å forebygge brann og ulykker med elektrisk årsak. Alle bedrifter og sameier skal ha et internkontrollsystem

Vi ser frem til å høre fra deg

Kontakt oss